Svensk Ekeberg, vitgrå. Köpt i oregelbunden form.

Portugisisk smågatsten, ljus antik.

Portugisisk smågatsten, ljus antik. Bågläggning.

Portugisisk smågatsten med råkantsten i granit. 

Råkilade granit trappsteg, 1,5 meter. 

Svensk storgatsten "högprima", stockholmsgrå.
Svensk mursten, blandade kulörer.

Ny svensk smågatsten tillsammans med begagnad svensk storgatsten. Blandade kulörer.

Antikt gårdsgrus med begagnad storgatsten.

Svensk diabas, svart/ mörkgrå.