Svensk Ekeberg, vitgrå. Köpt i oregelbunden form.

Portugisisk smågatsten, ljus antik.

Portugisisk smågatsten, ljus antik. Bågläggning.

Portugisisk smågatsten med råkantsten i granit. 
Svensk storgatsten "högprima", stockholmsgrå.
Svensk mursten, blandade kulörer.

Ny svensk smågatsten tillsammans med begagnad svensk storgatsten. Blandade kulörer.

Antikt gårdsgrus med begagnad storgatsten.

Svensk diabas, svart/ mörkgrå.